نام کاربری و کلمه عبور به صورت پیش فرض کد ملی می باشد